Taxaties
   
 

Taxaties van strijkinstrumenten

U kunt in het atelier terecht voor taxaties en rapporten.

   

Mondelinge taxatie

Een mondelinge taxatie is een snelle en ruwe schatting van de waarde van uw instrument. Aan een mondelinge taxatie kunnen nooit rechten ontleend worden. Ook aan mondelinge taxaties zijn kosten verbonden.


Waarde-taxatie*- Instrument-paspoort

Een uitgebreid rapport waarin uw instrument omschreven zal worden, met daarbij een aanbeveling voor eventuele onderhouds- of herstel-werkzaamheden. Dit rapport dient tevens als verzekeringstaxatie. Het instrument dient hiervoor enkele dagen in het atelier te blijven voor onderzoek.

Het rapport bevat onder andere:

 • exacte afmetingen van het instrument
 • bouwkundige bijzonderheden en materiaalgebruik
 • beschrijving etiket
 • waarde instrument
 • waarde toebehoren
 

Verzekeringstaxatie*

Een eenvoudig rapport waarin de verzekeringswaarde van uw instrument beschreven staat. Vaak is dit nodig om uw instrument te kunnen laten verzekeren. De waarde van deze taxatie is gericht op de prijs die bij een her-aanschaf moet worden betaald.

De waarde van een verzekeringstaxatie is altijd iets anders dan de handels- verkoopwaarde of gebruikerswaarde.

 

Schadetaxatie

Een rapport waarin de kostern beschreven staan om de opgelopen schade te kunnen repareren. Vaak vraagt de verzekering bij schade een dergelijk rapport. Het instrument dient hiervoor mogelijk enkele dagen voor onderzoek in het atelier te blijven .

 
 

-Het taxeren van strijkinstrumenten is een moeilijk vak. Er zijn vele vervalsingen in omloop die soms moeilijk te onderscheiden zijn van de originelen. Met name met etiketten is altijd al veel 'gerommeld'. En in de vorige eeuw zijn er in de jaren twintig en dertig vele kopieën van instrumenten onder de bekende bouwersnamen op de markt verschenen die als fabrieksviolen zijn gemaakt. Oppassen dus met etiketten.

-Bij zeer waardevolle en oude instrumenten is het erg moeilijk om voor 100 procent zeker te stellen dat het om authentieke instrumenten gaat.

De waarde van een instrument is van een aantal componenten afhankelijk:

 • de bouwer
 • fabrieks-, atelier- of meesterinstrument
 • de klank van het instrument
 • de algemene schoonheid en detaillering
 • de staat waarin het instrument verkeert, welke reparaties zijn er uitgevoerd en op welke wijze.
 • een inventarisatie van benodigde reparaties om tot een goed spelend instrument te komen.
 • de geschiedenis van het instrument (hebben er beroemde personen op gespeeld)

*Een waarde- en verzekeringstaxatie is mogelijk voor instrumenten met een maximum waarde van € 5.000,-.


Ik behoud mij het recht voor om bij twijfel over de echtheid van het instrument de taxatie niet uit te voeren.