Privacy Policy  
 

Wanneer u deze website bezoekt of een e-mail aan ons, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Vioolbouw en -restauratie Atelier A.C. Hendriksen respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.  Uw gegevens zullen niet aan derden worden gegeven, gedeeld of verkocht worden. Dit mag overigens ook niet volgens de huidige wetgeveing.

Over Vioolbouw en -restauratie Atelier A.C. Hendriksen.nl
Vioolbouw en -restauratie Atelier A.C. Hendriksen is een eenmanszaak gestart in 2007 te Purmerend. Naast het Atelier (werkplaats) is er een kleine showroom en een website www.devioolbouwer.nl, die allen onder de noemer van Vioolbouw en -restauratie Atelier A.C. Hendriksen vallen (hierna te noemen als: het Atelier).

Deze website wordt voor het aanbieden van producten, informatie en communicatie over en met Vioolbouw en -restauratie Atelier A.C. Hendriksen ingezet. Via deze website verzamelen wij bepaalde gegevens. Hieronder vindt u gegevens over het Atelier die u nodig heeft indien u contact met ons wilt opnemen.

Gegevens van het het Atelier

 
 

Naam Vioolbouw en -restauratie Atelier A.C. Hendriksen                    
Correspondentie adres lepelblad 6
Postcode & Plaats 1441 VJ Purmerend
Telefoonnummer 0299 - 43 60 23
E-mailadres @ stuur een e-mail
Provincie Noord-Holland
Land Nederland
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 31755355
BTW-nummer 169003838-B01
URL Website http://www.devioolbouwer.nl
   

Privacy support
Als u inlichtingen wilt over deze privacy policy, kunt u contact met ons opnemen door het bovengenoemde correspondentie adres, telefoonnummer of e-mailadres te gebruiken.

Definities
Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen in deze policy:

Bezoeker : bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een klant is.
Klant : bezoeker van de website die een bestelling bij ons doet en daarbij zijn gegevens aan ons kenbaar maakt.
Persoonsgegevens : elk gegeven betreffende een persoon dat herleidbaar is tot die bepaalde persoon.
Verwerken van persoonsgegevens : elke handeling met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens. Dit kan onder andere zijn het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.
Verantwoordelijke : persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in deze privacy policy wordt beschreven, is Vioolbouw en -restauratie Atelier A.C. Hendriksen verantwoordelijk.
Opt in : wanneer een organisatie volgens het opt-in principe te werk gaat dan dient de ontvanger uitdrukkelijk toestemming te verlenen voor de ontvangst van de (commerciŽle) nieuwsbrief. De ontvanger is tevens op de hoogte van de inhoud, strekking van de nieuwsbrief en de frequentie waarmee de nieuwsbrief wordt verstuurd. De ontvanger van de nieuwsbrief wordt in elke uiting de mogelijkheid geboden zich uit te schrijven (het opt-out principe).

Wettelijke basis Privacy policy
Deze privacy policy en ons privacybeleid voldoet tenminste aan:
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG)

Persoonsgegevens en gegevensverwerking
Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u zich bij ons inschrijft, worden uw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en eventuele interesses opgeslagen. Die gegevens geven we in sommige gevallen gecontroleerd door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waarom u specifiek heeft gevraagd, dus wanneer u een bestelling bij ons doet of wanneer u uw gegevens aanpast. het Atelier verwerkt drie soorten gegevens: identiteit-, bestel- en betaalgegevens.

Identiteitsgegevens
Dit zijn gegevens die u invult tijdens het bestel-, huur- of ander registratieproces:

 • Achternaam
 • Tussenvoegsel
 • Voornaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Mobiele telefoonnummer
 • Identificatienummer
 • geboortedatum
 • naam docent

De bestelgegevens gebruiken we om uw bestelling te verwerken en het pakketje zo snel mogelijk bij u te bezorgen. Uw e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn wanneer er, bijvoorbeeld, iets is met uw pakket. Het e-mailadres dat u hier invult, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden van derden.

Verkeersgegevens
Bij verkeersgegevens kunt u denken aan het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie** en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van uw navigatie op onze website.

Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht en welke artikelen worden bestelt, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.

Doelen en gegevensverwerking
Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) het Atelier uw gegevens verzamelt. het Atelier heeft de volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van uw gegevens:

Identiteitsgegevens, adres en bereikbaarheidsgegevens verwerkt het Atelier voor administratieve en commerciŽle doeleinden, zoals:

 • het verwerken van uw bestelling (administratief)
 • de bezorging van uw bestelling op het door u gekozen afleveradres (administratief)
 • eventueel het kunnen doen van, eventueel gepersonaliseerde, aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbrieven (commercieel)
 • het versturen van een factuur
 • het versturen van een e-mail en andere voor communicatieve doeleinden bedoelde manieren (denk aan Facebook, Whatsapp enz.).
 • het aangaan van een overeenkomsten.

Betalingsgegevens verwerkt het Atelier voor administratieve doeleinden, namelijk:

 • de betaling van uw bestelling of uw factuur.

Andere verkeersgegevens verwerkt het Atelier voor communicatieve doeleinden, zoals:

 • het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site

Doorlinken via onze website
De websites van het Atelier kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van het Atelier vallen. Het Atelier is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van het Atelier met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Herkomst van (uw) gegevens
De gegevens die het Atelier verwerkt worden verkregen van bezoekers en klanten, die u zelf verstrekt via www.devioolbouw.nl, ťťn van de satelliet websites van het Atelier of door een e-mailwisseling. In alle gevallen kiest u er vrijwillig voor om gegevens achter te laten .

Verstrekking van gegevens
het Atelier verstrekt uw gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacy policy omschreven doelen gebruikt.

Rechten van bezoekers en onze cliŽnten
Als bezoeker of klant van onze website heeft u het recht om u tot ons te richten met het verzoek om u mede te delen of onze organisatie uw gegevens verwerkt. Het Atelier zal binnen vier weken na het schriftelijk en aangetekende verzoek schriftelijk mededeling aan u doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.

U heeft tevens het recht, door middel van een tot het Atelier gericht verzoek, om de uw betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Wanneer u geen prijs meer stelt op het ontvangen van ons Atelief, dan kunt u ons hiervan per @ stuur een e-mail op de hoogte stellen of afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Geheimhouding
De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft het Atelier verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies, voor zover dit in de macht en de mogelijkheden van de rechtspersoon mogelijk was ten tijde van het voorval..

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met ons Atelier.

Het Atelier kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen behoeven niet medegedeeld te worden. U kunt ze altijd opvragen via onze site.

 
  * Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina's via Internet naar de juiste computer te sturen.
** Een Cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van uw surfgedrag zodat we onze website optimaal kunnen samenstellen.